Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

Forskning leder til utvikling og utviklingen genererer ressurser som investeres tilbake i forskningen.

Forskning og utvikling

Det å hele tiden arbeide med å finne nye materialer og å være i front av markedet med forskning og utvikling gjør Merlett i stand til å hele tiden utvikle eksisterende produkter samt utvikle helt nye. Dagens produktutvalg som per tiden en det største i bransjen, øker stadig grunnet vår utvikling av nye materialer og produksjonsteknologi. Dette skjer i samhandling med markedenes krav og ønsker.
I vårt laboratorium arbeider vi hele tiden med testing av nye materialer opp mot kundenes behov, målet er å kunne tilby produkter av ønsket kvalitet til riktig pris for å maksimere kundetilfredsheten.

Innovation

I vårt laboratorium testes slangene våre nøye på blant annet materialtetthet, elektrisk ledningsevne, arbeidstemperaturer, UV kvalitet, slitasjeegenskaper, kjemisk resistens, trykktesting, mekanisk styrke og bøyelighet. Laboratoriet holder høy standard på sine lokaler og har nytt og avansert utstyr for å kunne utføre så realistiske tester som mulig. Men i tillegg til moderne og avansert utstyr avhenger mye også av våre erfarne og kunnskapsrike ansatte på laboratoriet. I tillegg til våre standard produksjonslokaler har vi også en mindre fabrikk som er dedikert til enkelttester og testproduksjoner av slanger og miksturer slik at alle ledd i produksjonen blir hensyntatt før et nytt produkt skal introduserer.
Mange av testene utføres over større tidsrom og derfor må vi også ha avanserte overvåkingsutstyr som er på 24 timer i døgnet slik at ingen hendelser eller data går tapt.