Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Forskning og utvikling

Miljø

Under lupen hos Merlett: respekt for miljøet

Miljø

I dag er hensynet til miljø blitt veldig viktig. Merlett tar sin del av ansvaret som ledende produsent av fleksible plastslanger. Et viktig mål for oss er å kunne være med på å bidra til at økosystemet vårt bevares. Merlett har alltid tatt hensyn til miljøet og holder seg alltid godt innenfor de regler som finnes på området.

I produksjonen brukes et vannbasert og lukket kjølesystem hvor både interne og eksterne hensyn til miljø er kontrollert og ivaretatt.
Alt avfall kildesorteres og der slik sortering ikke er mulig leverer vi inn avfallet til nasjonalt godkjente organisasjoner for avfallshåndtering. I tillegg kontrollerer vi nøye alle avgasser fra produksjonen slik at ikke noe slipper ut og skader naturen