Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

News

New HOSE FOR MEDICAL GAS - ANTISTATIC

Informasjon og teknisk datablad for lett suge-/trykkslange for transport av gass til medisink utstyr.

Slangen kan brukes for transport av luft, oksygen, nitrogenoksyd, helium og karbondioksyd for medisinsk utstyr.

HOSE FOR MEDICAL GAS - ANTISTATIC

Generelt brukes disse slangene som forbindelse mellom veggfestet utstyr og pasientsenger på sykehusenes operasjonsstuer, -rom og også på ulike typer bærbart utstyr.

Slangene selges i kveiler og leveres i ulike farger avhengig av hvilken type gass som er i bruk.

News Archive