Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Selskapet

Mål

«På kinesisk er ordet krise satt sammen av to ord. Det ene betyr fare og det andre betyr mulighet.»
John Fitzgerald Kennedy

Mål

Kun bruk av de beste råmaterialene, utvikling og produksjon av granulater internt i bedriften, design og utvikling av verktøy og teknologisk utstyr i vårt laboratorium, nøye overvåkning av hvert eneste ledd av produksjonsprosessen, høy kvalitet på ferdige varer, ekstremt høy grad av kundetilfredshet i form av produkt- og leveringskvalitet, service og kvalitet: Dette er nøkkelordene og selve kjerneverdiene til Merlett, som helt fra oppstarten og frem til i dag er verdsatt og kjent verden over. Tekniske plastslanger blir produsert i våre to fabrikker i Daverio og Varano Borghi som ligger i Varese, Italia.

Å være lydhør overfor kundenes behov og evnen til å kunne utføre nye markedsstrategier har lagt grunnlaget for Merlett’s vekst frem til i dag. Et tillitsforhold basert på kunnskap, erfaring og intuisjon, en kombinasjon av vedvarende og gjensidig respekt og troverdighet er det som binder Merlett og kundene sammen. Å fokusere på kundens behov har vært en nøkkelfaktor for Merlett’s suksess over tid. Dette har gjennom årenes løp gitt oss et respektert navn i markedet. Både nasjonalt og internasjonalt er Merlett kjent som den ledende produsenten av tekniske og fleksible plastslanger.
Verdigrunnlaget for Merlett er å være en etisk organisasjon i et fritt marked, et selskap som ønsker å skape verdier kan ikke ignorere sin sosiale og institusjonelle dimensjon.

Hver dag fokusere Merlett på miljøsikkerhet, sosiale hensyn, lokalsamfunn og menneskelige ressurser.
Organisasjonens samlete aktivitet har sitt grunnlag i de verdier og integriteten man får ved å ha en åpen og transparent administrasjon med dokumenterte handlinger, overholdelse av nasjonale og internasjonale lover samt interne regler. Dette er helt essensielt for å sikre tilliten til eiere, kreditorer, så vel som våre ansatte, kunder, leverandører og andre institusjoner som Merlett samarbeider med.