Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Selskapet

Produksjon

Integrert produksjon og produktgjenkjenning

Produksjon

Hvert eneste ledd i produksjonen hos Merlett blir nøye overvåket og kontrollert. Produksjonsbegrepet hos oss refererer til alle ledd fra anskaffelse og produksjon av råvarer til den endelige leveringen av produktet til kunden. Vårt mål er å alltid sikre den beste kvaliteten gjennom vår meget detaljerte plan for kvalitetskontroll slik at kundens forventninger imøtekommes.
Sporbarhet er meget viktig innen alle ledd, det er mulig å når som helst gå tilbake i tid for å finne ut når en slange ble produsert, av hvilken operatør og på hvilken produksjonslinje. Detter takket være et egenutviklet spesialsystem for merking meter for meter på hver slange. Typisk for vår slangeproduksjon er nettopp mulighetene for å kunne raskt spore tilbake meter for meter og dermed ha meget god samsvarskontroll for våre produkter. Dette gjelder hele veien fra innkjøp av råmaterialer, i prosessen før granulatene er produsert, på selve produksjonslinjene, ved ferdig produsert vare (kvalitetskontroll) og for sluttbrukeren. Slanger er ofte en vital del for funksjonaliteten til maskiner som ofte er meget dyre og avanserte.
Fra ideen om å gjøre pulver om til granulater i produksjon av plastprodukter har Merlett utviklet en avansert avdeling som blander og kontrollerer forsyningen av råmaterialer for hele produksjonen.

Production

Produksjonene finner sted i Italia på de to fabrikkene i Daverio og Varano Borghi som begge ligger i provinsen Varese. Etter 2007 da Noviteck ble kjøpt, har en del spesialprodukter blitt produsert i Rancate i Sveits.
Produksjonsprosessen integreres med forsyning og forberedelse av råmaterialene slik at den tekniske kvaliteten og utseende på produktene forblir identiske.
Fabrikken driftes på skift 24 timer i døgnet for å redusere oppstartsproblemer og dermed maksimere produksjonskapasitet samt tilgjengeligheten av ferdige produkt fra lager.
Kvalitetsforskjellen mellom Merlett sine produkt og konkurrentenes har sitt utgangspunkt allerede ved utvelgelsen av råvarer. Slangene når tilslutt ut til kundene våre via godt etablerte og utprøvde distribusjonskanaler.

Takket være den tekniske kompetansen som utvises ved Merlett sitt laboratorium, har vi gjennom årene utviklet våre egne oppskrifter på råvarer brukt i vår produksjon. Dette er gjort i en perfekt integrert vertikal produksjonsprosess. En av de store styrkene til Merlett Tecnoplastic er selve kontrollen av råvarene, godkjente og sertifiserte ved ankomst fabrikk. Her har vi ytterligere styrket vår posisjon ved innkjøpet av en ny granulator i 2011 som kan produsere ca. 75 000 kg daglig. 

Boalume

Slangene som Merlett produsere lages i mange ulike diameter og lengder og har et stort antall mulige bruksområder: transport av væsker ved vakuum eller trykk, trykkluft, ventilasjon av ulike typer gass og fjerning av støv, vasking av svømmebasseng, forskjellig bruk innen fisk og havbruk, generell industri, næringsmiddelindustrien, beskyttelse og føring av elektriske kabler o.l.
I tillegg til å lage slanger med avanserte tekniske spesifikasjoner, kan man også ha et estetisk fokus ved et produkt slik som for Boalum, lampeutstilling ved Guggenheim Museet i New York.