Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Selskapet

Bli med inn i Merlett’s verden

Selskapet

Allerede ved første møte med Merlett vil du oppdage at vårt ønske er å tilfredsstille kundens behov ved å kvalitetssikre hvert eneste ledd i produksjonsprosessen.
Våre kunder vet at de kan dekke alle behov og krav som markedet stiller ved å ha en leverandør som Merlett på laget.

Fokus på produksjonsprosessen

Merlett følger aktivt og nøye med på hele produksjonsprosessen. Helt fra å kun bruke de beste råvarene i produksjonen til hvordan produktet leveres til kunden vår. Ved å gjøre dette er vi sikre på at produktet holder topp kvalitet når det endelig skal tas I bruk.

Vi er mer fleksible enn våre slanger
Kontinuerlig utvikling gjennom innvoasjon & teknologi
Høy kvalitet og ledelse av kompleksitet
Læring i organisasjonen
Lagarbeid
Engasjerte ansatte og kundesamarbeid:
Integritet og respekt
Kunden i sentrum